Reviews for Melody Starr Trudne początki
GreatMarta chapter 1 . 1/31/2007
Muszę niestety powiedzieć, że widać, iż tylko udajesz obeznanie w temacie i nie posiadasz zbyt wiele wiedzy faktycznej. Ale pal to licho, nadrabiasz lekkim piórem, czytało mi się całkiem przyjemnie, i to się liczy. Kwalifikuje cię do polskiego C2.