Reviews for Desire
Ikuisuuden Teiden Kulkija chapter 1 . 7/1/2004
Good lyrics :-)