Reviews for Pwede ba?
121 chapter 1 . 3/17/2005
?
kapatid chapter 1 . 2/1/2005
masyadong tipical ang mga sinabi mo sa tulang ito. parang repetition na lang ng mga teenage lovestories sa tv...sana sinulat mo ang mga titik mo sa mas malikhaing paraan.
less-than-imperfect chapter 1 . 12/10/2004
beautifully expressed.