Reviews for Hating Gabi
mya14 chapter 1 . 4/26/2005
not bad. Ayos na ito para saken.
kapatid chapter 1 . 2/1/2005
Nakuha mo yung elemento ng isang pinoy na lahat sa mga titik ng awit . Parang ung Coke commercial ba...Pero asan yung chords neto?
Guest chapter 1 . 1/15/2005
sounds liked you ripped off a few lines from its i guess
redsage chapter 1 . 1/14/2005
ito lang ang masasabi ko. gusto ko 'to!
mistressKC chapter 1 . 1/13/2005
lungkot naman - asus ang ganda! galing mo magsulat - more power!
THE GRIM.haha chapter 1 . 1/3/2005
cool song. didn't know you could write anything like this. cool. filipino.. huh? thas cool. keep it up.
hakubaikou chapter 1 . 1/3/2005
this is really sweet. has mia heard it yet?