Reviews for Bituin
less-than-imperfect chapter 1 . 6/17/2005
pag-ibig nga naman. napakasakit. napakakomplikado. napakasaya. nakakabulag ang liwanag.