Reviews for Di Sinasadya
less-than-imperfect chapter 1 . 5/12/2006
maiksi ngunit maganda. mahusay ang pagpapahayag ng emosyon. nairita lamang ako ng kaunti sa italicized na mga salita ngunit ako lamang iyon at maganda naman ang kinalabasan ng iyong gawa.