Reviews for Wala na Siya
less-than-imperfect chapter 1 . 5/12/2006
mahusay ang pagwawakas. may kaunting grammar mistakes, sana'y ayusin kung mari. nakapagpapagaan ng damdamin ang pagsulat, hindi ba? or at least you get to think in a way which doesn't hurt so much writing is purging, that's what i believe in.