Reviews for Pagsibol sa Tag ulan
Lauren Wolfe chapter 1 . 7/21/2006
Tuwang-tuwa ako sa ulan, kaya siguro mayroon akong "bias"...maganda, maganda...ang ihip ng hangin sa iyong mga salita...azteeg! _