Reviews for Swarm
OMG H4X chapter 1 . 9/19/2006
u stlil dun haev a typwirter n00b u r almsto sa gya as Cheah n00b ur gay wat a queer campoer fggat taht usse fggat h4x lggaer n00b u r gay wat a n00b taht is teh n00biest n00b of n00bio qeuer u cna tpye bcuse ur pc is teh gayzor n00b taht is n00bish lolmroflaofl n00b taht is wat im duning

ps boom headshot n00b
MrFlames chapter 1 . 8/28/2006
Are you Macro90?