Reviews for Den tomma bassängen
DeathMetal18 chapter 1 . 6/16/2009
WOOT! Granska först haha, det som precis göras min dag. Dundersuccé denna var bra. Du fokuserade ett lott på datoren som gjordes mig önskar egentligen att se vad var egentligen på avskärma haha

- PFC Suarez