Reviews for Spóźnienie
GreatMarta chapter 1 . 7/17/2007
Wow. Musze przyznać, że jestem pod wrażeniem. Nastrojowe to było.