Reviews for For One Fleeting Moment
a Nightingale's Song chapter 1 . 5/23/2011
Fufufufufufu! Ka martyr nito na poem uie! LOL Ahaha! Dapat ang guy mag ganyan sa girl and not the other way around! Pero okay lang! )) may talent ka talaga sa poem writing. b-d Diba literary writer ka man sa school paper?