Reviews for Dark BloodEngversion
Guest chapter 1 . 11/20/2012
"…My soul isn't very bad" Mình tưởng vô cùng xấu mà, sao lại isn't very bad? "my heart isn't poor" nghĩa của từ poor là nghèo nàn,thiếu thốn; không ai diễn tả heart là poor cả. Summary là twin brother mà sao lại là con gái, tớ nghĩ rằng sinh đôi phải cùng giới tính chứ.
Mới đoạn đầu vào mừ nản quá,liếc qua sơ bộ mình thấy là grammar cũng sai nhiều quá, lỗi dùng từ dày đặc, hiểu sai nghĩa của nhiều từ lắm. Bạn thà cứ để ver tiếng việt đi, chứ nói thiệt rằng tiếng anh bạn còn í ẹ lắm '_'
Còn nếu bạn muốn để bản English thì nên trau dồi thêm Tiếng Anh, hoặc kiếm ai đó rành hơn translate hộ
PrincessWindNight chapter 1 . 11/19/2012
still grammar problem ...