The Three Sisters- Name Pronunciation Guide

Virristi- Vee (like in feed) Ree Stee

Luhquin- Lu (like in luck) Queen

Triest- Tree Ehst (like in best)

Zuitria- Zoo (like in zoo) Eet Ree A (like in bug)

Cracus- Cra (like in bad) Coos

Riahh- Ree Ah (like in mom)

Qissit- Kee Seet

Purerl- Poo Ree Rl

Aanrig- An Reeg

Bryajr- Bree Ay (like in day) Jr (like the word "sure")

Ineev- Ee Neev

Dijiip- Dee jip (like in dip)

Krisurk- Kree soork

Ysten- Ee stayn

Eir- Ay eer

Siras- See Rays