Hajimeshite. ^-^

---!---!---!---!---!---!---!---!---

Kami-sama wa

yuuki ga arimasu.

Seikai, mamoru.

---!---!---!---!---!---!---!---!---

Reviews o kudasai! ^_^;;