Hopeless... Tagalugin mo...

Hindi mo ba nalalalaman?
Na ika'y tinititigan
Sa puso may buong paghanga
Na hindi maalay kahit pa ng balana

Paghanga nga ba o ibang bagay?
Namumuo sa diwa kong lantay
Habang tumatagal lumalala
Ang sakit na inaakalang iba

Ngayon at kahapon lamang
Pagasa'y humihina at lumalamlam
Kung bakit ang dating intindihan
Sa isang iglap lumipad sa kawalan

Ako'y nawawalan ng pagasa
Na pagibig mo'y muling matamasa
O, bakit kay lungkot nito?
Hinahanap-hanap ang pagsuyo mo...

11/17/04 8:30am