Cumhach giúis (wistful pine)

Dóchasach drualus (hopeful mistletoe)

Ag truth leis an Nollaig (longing for Christmas)