Iolar foluan ard

Aiteasach isteach na saoirse na dúlra

Cá háit ceann na cruinne?


Laoch múiscail isteach titim na hoíche

Tnúth do saoirse

Cá háit te aimsiú síocháin?


Eagle flying high

Joyful in the freedom of life

Where does the word end?


Soldier awake in the dark of night

Longing for freedom

Where do you find peace?