i do not like poems. i do not read poems. i only write poems when i am forced to (this is another poem i made formy pinoy3 subject). i seriously don't know why i uploaded this.. soi beg you to forgive me for all the kabanuan you are about to read..

Ang Aral ng Ako at Ikaw


Noon ay ako,

(Ang one and only)

Lamang ako.

(Isang isolated system)

Dumating ang ikaw.

(Dahan-dahang ibuhos ang reactant)

Bakit ikaw?

(Isang Experiment; Isang Proposal; Isang Suggestion; Isang Investigation)

Umasang mayroong,

(Gumawa ng Hypothesis, Inference, Prediction, Hula, Baka Sakali)

Ako at ikaw,

(Sana makadiskubre ng bagong compound)

Kahit na alam,

(Mayroon ng na-establish nalaw, principle, theory, theorem, postulate)

Siya at ikaw,

(Kahit na meron ng existing compound)

At kayo lamang.

(Failed Single Replacement!!!)

Ngayon ang ako,

(Ang present tense)

Wala ang ako,

(Hindeeeeh!!! No Visible Reaction!!!)

Dahil wala...

Wala ang ikaw.