An Domhan

An domhan

Ag cónaí, ag bogadh, ag aistriú

Croí na beatha

OoOoOoOo

The world

Living, moving, changing

Heart of life