Mga matang

Hindi maipikit

Kay bigat

Pilit paring inimulat

Hirap mang makakita sa dilim

Pilit paring tatapusin

Hirap mang makahanap ng salita

Pilit paring isusulat

Ang tulang ito

Sa ilalim ng gabing walang bituin

Isipa'y pagod na

Ngunit damdami'y gising

Pumipintig

Na para bang

Ang gabi'y

Mabilis na lilipas

Umaga'y hinihintay

Nangangarap

Nangangarap lamang ba?

Nagtatanong

Kung kailan

Darating

Ang umagang

Ika'y nasa tabi

Ikaw ang kapiling