Tama bang sabihin

na hindi kita mahal

katotohanan

o

kasinungalingan

ang sabihing hindi kita mahal

at ang lahat ay biro lamang

umiiwas lang ba?

natatakot?

kasinungalingang

pinilit lamang

maging katotohanan

para mabawasan

ang sakit ng nakaraan?

hanggang ngayon

hindi pa rin malaman

kung ang sinasabing pagmamahal sa'yo

ay isang katotohanan

o isang kasinungalingan

lalong nagpapahirap

o sadyang pinapahirap?

magulo

o pinapagulo?

komplikado nga ba

o alam na ang sagot

sa tanong na ngayo'y

tila wala ng saysay

dahil ang kahapon

ay tapos na

ang ngayon

ay iba

at ang bukas

ay bago na.