Hangganan

Pagnagmahal ka…

hanggang saan ang kaya mong languyin

hanggang kailan mo kayang hindi ipikit ang iyong mga mata

hanggang saan ang kaya mong talunin

hanggang kailan mo kayang tiisin

hanggang saan ang kaya mong akyatin

hanggang kailan mo kayang masaktan

hanggang saan ang kaya mong lakarin

hanggang kailan mo kayang lumuha

hanggang saan ang kaya mong takbuhin

hanggang kailan mo kayang mahalin

hanggang saan?

hanggang kailan?

may hangganan ba?

may hangganan ba talaga?

o wala.

o ang hangganang nasa dulo

ay walang kasiguraduhang

maaari ka pang bumalik

maaari ka pang magpatuloy

dahil ang hangganang naroon

ay ang katapusan,

ng paghinga

ng pagpintig