Kung pwede lang

Na pahintuin ang oras

Kung pwede lang

Iwanan ang mundo

Kung pwede lang

Talikuran, kalimutan,

Takbuhan ang lahat

Kung pwede lang

Na makasama ka

Kahit kailan mo gusto

Kung pwede lang

Na mas sundin

Ang nais ng puso ko

Kung malaya lang sana

Akong gawin ang lahat

Kahit hindi dapat

Bakit hindi,

Lalo na kung para sa'yo