mamaya lang

sisikat na yung araw

pero eto, gising pa rin ako

'd dahil may ginagawa

'd dahil may insomia

'd rin dahil sa kape

pagod na nga ako

masakit na mga mata

panay na ang hikab

patay na lahat ng ilaw

tulog na ang mga tao

at maya maya

si manang gising na

maghahanda ng almusal

pero ako

gising pa rin

isinusulat 'to

habang nasa isip ka

panalanging

nasa panaginip ka

kahit dun lang

makita kita