Hibang

Ikaw ay bagyong inibig ko

Magmula nang apoy ay niyakap ko

At ang perlas na kalugkutang hinagkan ko

Naiipon sa nalulunod ko nang puso.

Kasalan ng puso kong tila ba hibang

Hintayin ba ang magpakailanman?

Ang tubig at langis pinaghahalong pilit

At pati ba ang pipi'y hintaying umawit?

Ngunit ang pusong hibang hindi papipigil

Ang ulan na sa Hunyo at Hulyo pa darating

Ang pilit na pinalalabas sa buwan ng Abril

Bakit nga ba sa imposible pa nahumahaling?

At ang kailanpamang hinintay ng isang hibang

Ay sandaling humaplos sa lupang tigang,

At saka lamang naisip na ang nyebe'y di kailanman nababati

Ng haring araw na sa langit na nakatali.