Teluwarení i Tori

As promised (finally) here is the first page or so of "Tori's Gift" written in Ohotian. Enjoy! If I get enough response, I'll post/email the Senian Ohotian Dictionary! It is ginormous ;)

Meldon

English Intro:

This is my first attempt at writing a large text in Ohotian. This is not quite Siccian Ohotian (from Tori's Gift) but it is Senian Ohotian (from Tony's Adventure). Please note that they are very similar (in fact, a Siccian speaker would understand a Senian speaker) because they are simply one generation away. The only thing that majorly changed was Sena led some orthographic reforms, bringing back orthography abandoned when they were in slavery. The trademark umlaut above the first letter in a diphthong (like äi in bäichi) was one such change.

Onjet tu brechi nacil hutrio Tori lí irme'dominedera. Deko benöin Tori Detson lí cantinedera zuÿ meci Seattle, Washington lí hattár. Adami tu bihüita me'cäi utó patöirení ló sunóti tu cäidöi edo semírel zuÿ amäirení lí sunáti tu kinäi edo fesiken. Tu yemisso ra lí yemissa'i.

Yemissoza ra ló'ti rasájo vuepo lí ponjédedera kecco adami tu yemisso ra ló irmájo hikoke. Tu neyasabera ló'ti i jäizudirení vorsájo cilpo. Ní biler equjenefi jäizudirení uÿ amäirení i jäizudi ventederas zuÿ vorsöi ló panjedero. Ló vorsájo neyo.

Fé dominäíqerení Tori lí ventederas zuÿ per säidírevení lí'ti i brechi essivo bressája. Fé kinäíqe adami wagadorení lí'to i hika valegadáti; adami bihüita me'cäirení i kinäíqerení lí sunáti tu cäidäi edo semírel; ní kapatäíqe lí'it donája; zuÿ parézun hikon lí'to posája. Vuepo kasichinonrení, Hershey uÿ Reese, lí'on prefáti diccé. Kecco lí sunáti posedena lí sabája. Vuepo élo yemisso ló'ti donermájo rasájo.

Eló jemi eiazi, Tori lí'ti i kinäíqe ventáti, lí'it sunáti hacéterís lasodí eló vesi edo yemissoza. Lí'it i jäizudi fé yemisso concája. Lí'ta i Sarah säijedera.

"Aÿäe, Sarah. Jo'y'ús?" Tori lí'ti nosamája.

"O, ssena. Adami jäisereto ajudedi i Eni. Brown hicáterís serekiná ja hadotáhoÿ hitábémo eroje nicci. Ní vendeta tegräiqe ja donía eia kinäiqe. Equjé amireja lí'jäi hidorerís, hitáboke. Bereté fewoná? Yiqe yanús yuna? Dominutó hiko anicce?" Sarah lí'ti nosamája.

"Jise, vuepo tu yemisso ra ja posája. Biler neo'rohaveto vorsepe, vuepo ya élo vorsöi uÿ qun ventetá uÿ ló panjetá. Bernihi' qun," Tori lí'ti alebetá.

"Chen, ja suna celíe kecco qun'eyo yemisseté biler neo'rohaveja sunór vorseliné. Ja adáu kecco yemisson sunurn tu, torqe sunór dano?, niakinel," Sarah alebetá.

"Cominjel E'Ohoto, adami berna?"

"Chen, qun sabeté, niaponarís?"

"Neponjadotu, ní lofe'comiti nichezo qun sunús fewonarís, pedanu?" Tori lí'ti nosamája.

"Jise. Pon pazäiqe ja'to i hitábe ge'atoÿ. Yemohaca, jise?" Sarah lí'ti nosamája.

"Peda," Tori lí'ti vechája.

Meci hodomu malí ventederas. Eroje hitábe ónöu posé tu hitábe i serekiná Tori sunáti celípe. Kwe dominarís lí ponjédedera promája tisäo lí yemiss'tera. Iche meci daÿore e', lí verekamáti bressavení. !Lí netáti. Kwe élo quarto tu'accel sunáti kwäe. Lí ponjéd'era adír cominjin, vuepo neya cominjin utó.

"Is she here?" tu cominji nosamája meci tu cominjel neyo lí sadabája.

"No, son. She will be here. The Lord knows when she will be here," tu cominji hitábemo cominjedero meci cominjizo.

"She is a protector, right?"

"Yes, son, she is."

Lí vája lev'. Lí domináre peroke. Lí valepáti brechutrio zuÿ kamorení sunáti verekamólino uÿ bressája, iche lí ponjedáti kecco domináre peroke eia lí'ta bíjunája.