Tumatakbo ang isip kung saan ka naroon.

Kung saan kita huling nahagkan,

Huling nayakap.

Huling naramdaman ang iyong paghinga

Dahil sa lapit natin sa isa't-isa.

Tumatakbo ang isip kung saan ka naroon.

Kung saan ka huling namasdan.

Ako man ay nasa loob ng silid na may apat na sulok

Ngunit ako'y wala. Wala ang puso. Wala ang isip.

Dahil ako'y naroon sa alaala.

Sa iyong tabi. Sa iyong piling.