Taguan

Tagu-taguan
Maliwanag ang buwan
Masarap maglaro sa dilim-diliman

Isa. Dalawa. Tatlo.
Isang bata'y mag-isang nagbibilang
Naghihintay at naiinip
Habang nagsisipagtago ang mga kalaro

Apat. Lima. Anim.
Umiinit ang simoy ng hangin
Habang ang mga kuneho ay nagtatago sa dilim
Naghahanap ng pugad na maaangkin

Pito. Walo. Siyam.
Nagtatalunan, nagsisigawan
Namamawis, nawawalan ng hininga sa pagod
Malapit nang matapos ang pagbibilang

Sampu…

Game na?

Hindi pa!

Game na?

Hindi pa!

Game na?

Game!