Amhran Bandia

Tá mé speir is ean

Tá mé baisteach is tuar ceatha

Tá mé realta � eabann

Tá mé abhainn, Tá mé uisce beatha


Solas an chro�, is mise

Anam Cumhacht, is mise

Ghrá an domhain, is mise,

Is mise an íobair, an míorílilt


Tá mé an sliabh ceobhránach

Tá mé an gealach is ghriann

Tá mé cuin bioleach

Tá mé anord, tá mé síocháin


Draiocht Ceilteach, fhado

Creidamh misteach, fhado

La go hoíche, fhado

Fado, mo duinne, mo riocht


Tá mé an Maighdean ó Ghrásta

Tá mé an Mhathair Gramhar

Tá mé an Bean Aosta

Tá mé dorcha, tá mé grá


Is mise Bandia Brach

Agus cumhacht is mo chlann

Go deo…I am the sky and the bird

I am the rain and the rainbow

I am the star in ebony

I am the river, I am Water of Life


Light of the heart, that's me

Strength of the soul, that's me

Love of the world, that's me,

I am the sacrifice, the miracle


I am the misty mountain

I am the moon and sun

I am the mythical secret

I am chaos, I am peace


Celtic magic, long ago

Mystic faith, long ago

Day to night, long ago

Long ago, my people, my kingdom


I am the Maiden of Grace

I am the Affectionate Mother

I Am the Old Woman

I am Dark, I am Love


I am the Eternal Goddess

And strong are My children

Forever...