hindi na ako makapagsulat

parang hindi na ako buhay

wala na ang ngiti

ang paminsanminsang paghalakhak

hindi na rin ako lumuluha

hindi na nasasaktan

hindi na nagagalit at nagtatampo

BLAnGko

walang emosyon

bLANgko

kundi malalim na katahimikan

blANgKo

gaya ng isang papel na walang sulat
walang tula

blaNgKO

blangko AKO.