Ipinikit muli ang iyong mga mata

At muling iminulat.

Nasisilayan ang kanyang pagdating.

Isang kisap.

Naiba ang lahat.

Hindi na pala siya ang dati mong tinitignan.

Nag-iisip ka ngayon at nagtataka

Kung ano bang nabago sa kanya.

Naging mas makislap ang kanyang mga mata,

Tumamis ang kanyang ngiti.

At habang papalapit siya,

Napapagod ka sa mabilis na pagtibok ng iyong puso.

Bigla kang napaisip, "mahal ko na ba siya?"

Tanong na tila paulit-ulit sa iyong puso at isip.

Tinawag ka niya,

Sinambit ang iyong pangalan.

Narinig ang masaya niyang tinig

At naramdamang muli ang mabilis na pagpintig ng puso.

Napangiti ka na lamang sa kanya…

At hindi na naka-imik.