"At iniwan niya akong nag-iisa habang ako nama'y naghihintay sa kanyang pagbabalik"

Magbabalik…

At ako'y maghihintay

Sa muli nating pagkikita

Ako'y luluhod at magdarasal

At hihiling para sa isang himala.

Mananalangin ng himalang

ika'y magbabalik

sa aking piling

sa piling ko aking mahal.

----------------------------------

----------------------------------

Paano nga ba aaminin

Sa sariling wala ka na

Paano nga ba tatanggapin

Na ang kahapon ay tapos na

At ang ngayon

Ay isa na lamang alaala.

Paano nga ba iisipin

Na ang bukas ay darating

Ng hindi ka na kapiling.