Nakita kong sumibol ang mga dahon,

Pinagmasdan ko ang pagbuka ng bulaklak,

Habang marahang naglalakbay ang mga ulap

Sa bughaw na langit.

Kung minsa'y dumarating ang ulan -

Pinaiinom ang lahat ng uhaw

Sa pagkalinga at pagmamahal.

Ngayo'y mag-uumpisa…

Lalamunin ng liwanag ang lahat,

At kukumutan ng dilim.

Patuloy…

Hanggang dumating ang panahon ng hangganan.

At malalagas ang mga dahong

Minsa'y bagong mulat lamang,

At malalanta ang mga bulaklak

Na matamis kung ngumiti.

At sa likod ng lahat ng ito,

Ako'y maghihintay sa panibagong pagsibol.

Sa muling pagbuhos ng ulan.