Aishite'ru

hito wa yakusoku

wo mamotte'ru.

愛してる

人は約束

を守ってる.