Sada tiyan da ki eh babula,
Jere raaste tor dita, aute assi chale gaye.

Sada tiyan da ki eh babula,
Jo tussi keha oh hukum ban gaya,
Jo tussi keha oh kanoon ban gaya.

Sada tiyan da ki eh babula,
Assi te kagaz de dil waliyan gudiyan hundiya ne.

Sada tiyan da ki eh babula,
Sadi suni ni jandi.
Sada tiyan da ki eh babula...
Sada tiyan da ki eh babula...