I apolgoise for poor grammar.

Ar Dtús

Faoi chom hoiche

Coméad tigim pog uisce

An aigean ag brucht

Gach blúire frithchaih de Bealach na Bó pleasc

Agus d'ianní criostal léim pog griann

Miongháire Corrán

Is Lamh Mhor sí

Cliabhán mhor luasc é…

Aithinne saol ag fusidreamh í dorcha

Ag cuide, ag rionn, ag cuide, ag rionn…

"Genesis" ar speir is farraige, suith ar dtús

Tá se beo an domain!


Under cover of darkness

A comet falls to kiss the water

The ocean erupts

Each reflected fragment of the Milky Way explodes

And crystal waves leap to kiss the moon.

The Crescent Moon smiles

And her Great Hand

Rocks this vast cradle…

The spark of life adrift in the darkness

Pulsing, dividing, pulsing, dividing

"Genesis" of sky and sea, the first embryo,

The Earth is alive!