Simpleng mahika ng pag-ibig;
Nagbibigay ng init sa puso nating malamig,
Nagpapalabas sa muog nating puno ng bagabag,
Matanda't bata mahuhulog din sa kamandag.

Tayo ay nasa malaki't madilim na prasko,
Naghihintay na may—magsasalba na magbibigay ng laman sa ating mundo,
Ano man ang hirap na ating mararanasan sa ating madadaanan,
Ang mahika ng pag-ibig ay makapangyarihan.