Mahirap magmahal ng tunay

Mahirap talaga magmahal ng tunay,
May takot na baka siya'y mawala.
Kung ikaw nama'y nag-hihintay,
May duda kung siya'y mapapaibig mo.

Minsa'y nag-iisip,
Kung may nagbabago ba?
Minsa'y nagtatanong,
Ako ba'y iyong nilalayuan?

Nagawa nang minsa'y mag-hintay,
Subalit ako lamang ay nasaktan.
Ngayon ako'y nangatatakot na,
Gustong sumuko para hindi masaktan.

Ngunit ang puso'y sumisigaw,
Mahal kita sinta, iniibig ka ng lubos.
Hindi ko kakayanin,
Kung ika'y hindi makakapiling.

Ikaw ay aking hihintayin,
Kahit na maaaring masaktan muli.
Aking hahayaan panahon ang magpatunay,
Nang aking pag-ibig sa iyo, o aking sinta.

Mahirap kung alam mo lamang,
Masakit kung madarama mo lamang.
Nandito lang ako, o aking sinta,
Nagdarasal ng taimtim na ako'y mahalin mo rin.


Copyright © 2011 JC John Sese Cuneta.