Bakit ang Pag-ibig…
by The Yūgen Bard
(2011-05-25)


Bakit ang pag-ibig
Kapag hinahanap-hanap, hindi matagpuan
Kapag hindi ito nais, ay dumarating.

At kapag ikaw ay umibig na
Siya nama'y hindi mapaibig.
Ngunit kung ika'y magmahal lamang
Ito ay napakadali lamang.

Bakit pag-ibig?
Bakit ako'y iyong pinahihirapan?
Sadya bang ganito ang umibig?
O ako ay isang hangal lamang?


Copyright © 2011, 2015, 2020 "The Yūgen Bard" (JC John Sese Cuneta)
License: 2015 Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) 4.0 International