Hoshi no hikari
Watashi no ue ni kagayaku
Watashi wa sukoshi kibō ga hitsuyōna baai
Watashi wa sorawomiagete