How do I stop this?

How do I go on?

How do I relax?

How do I have fun?

How do I smile?

How do I calm down?

How do I stop worrying?

How do I have a good time?

How do I have the faith?

How do I know that it will all be okay?

How do I have faith?