Tagumpay

Sa bawat pangarap na iyong inaasam
Maraming mga pagsubok ang dapat pagdaanan
Maraming mga hamon ang dapat malampasan
Upang tagumpay ay iyong makamtam

Dugo at pawis,
Ang iyong puhunan
At pagtitiis
Kailangang ilaan

Ngunit kung minsan ang isang tao
Sa gitna ng pagsubok madaling sumusuko
May mga panahon, nawawalan ng pag-asa
At sa sarili wala ng tiwala

Mga hamon at pagsubok na kailangang harapin
Tunay na mahirap kung iyong iisipin
Ngunit kung ito ay susubukang tapusin
Siguradong lahat ay magagawa mo rin

Huwag mawalan ng pag-asa habang nabubuhay
Dahil sa dulo ng iyong paglalakbay
Asahan mo at doon naghihintay
Ang tamis ng tunay na tagumpay.