Bagong Milenyo, Modernong Mundo (Year Written: 2008)

Marami nang naiba sa ating mundo
Lahat ng bagay naging makabago
Kahit saang lugar ikaw ay tumungo
Makikita mong ang lahat ay moderno

Nang ang bagong milenyo, biglang dumating
Ang buong paligid nagawang baguhin
Ano pa kaya ang maaaring gawin
Nitong mga taong masyadong magaling

Kapag lumipas pa ang maraming taon
Pagbabago'y mayroong pakakataon
Kung magising kang iba na ang panahon
Huwag kang magtaka, hindi 'yon ilusyon

Kung ang kotse ay wala na sa daanan,
Ika'y tumingala't iyo'y lumulutang
Sa taas, eroplano'y 'di matagpuan
Asahan mo't naroon sa karagatan

Kung ang tao ay hindi na gumagawa
Mayroong katulong, sa bakal ay gawa
Robot kung tawagin, kontrol ng makina
Sa lahat ng gawain, siya'ng bahala

Ngunit ang robot na iyan ay tapat ba?
Bagay na ito'y mayro'n ding pagsasawa
Na kapag naganap ika'y mabahala
Pagka't di alam kung anong magagawa

Makinang 'yong pinagkakatiwalaan
Ay maaari ring ika'y pagtaksilan
Ang bagay na ikaw mismo ang lumikha
Maaari ring sa iyo ay pumuksa

Kinatatakutang araw ay darating
Makinang nilikha ay dapat na sundin
Lumikhang tao ang magiging alipin
Bagay na ito'y di ko kayang isipin.