Putri Cantik, Putri Cantik
Punya siapa?
Putri Cantik kepunyaan Tuhan
Dipinjam Ksatria nakal
Pergi bermain di tepi sungai
Tubuh elok melambai gemulai
Nanti bila fajar menjelang
Barulah balik diantar pulang
Putri Cantik, Putri Cantik
Punya siapa?
Putri Cantik menanti lepas
Lelah terkungkung dalam hatinya
Putri Cantik, dibawa Ksatria nakal
Sungguh ajaib, dia terbebas
Putri Cantik tertawa lepas
Bebas walau pindah kurungan
Kurungan lengan Ksatria nakal