I see you. I see you

I see you floating where your wings don't go

I see you. I see you

I see you go where you shalt not go

I see you. I see you

It's only me, it's only you

I see you. I see you

I see you but my eyes are closed

I see you. I see you

I see you leave this place ago

I see you. I see you

I see you when you come again

I see you. I see you

I see you floating where your wings don't go

I see you. I see you

I'll see you in this place again