p style="text-align: center;"span style="font-size: 12px;"font face="Nimbus Mono L, monospace"span lang="zh-CN"【강남립카페】 【/span/fontO℗DUta. omfont face="Nimbus Mono L, monospace"span lang="zh-CN"】 ➨➨➨【오피스타】나스랏 라히미 아프간 내무부 부대변인은 /span/font"font face="Nimbus Mono L, monospace"span lang="zh-CN"오늘 공격은 타바안 센터에서 열린 소련의 아프간 침공 /span/font38font face="Nimbus Mono L, monospace"span lang="zh-CN"주년 관련 행사를 겨냥했다/span/font"font face="Nimbus Mono L, monospace"span lang="zh-CN"고 설명했다 과제 /span/font#font face="Nimbus Mono L, monospace"span lang="zh-CN"플보 /span/font#font face="Nimbus Mono L, monospace"span lang="zh-CN"오피뷰/span/fontfont face="Nimbus Mono L, monospace"span lang="zh-CN"조엘/span/font0013/span/p
p style="text-align: center;"span style="font-size: 12px;" /span/p
p style="text-align: center;"span style="font-size: 12px;"font face="Nimbus Mono L, monospace"span lang="zh-CN"【강남립카페】 【/span/fontO℗DUta. omfont face="Nimbus Mono L, monospace"span lang="zh-CN"】 ➨➨➨오피스타】과제 /span/font#font face="Nimbus Mono L, monospace"span lang="zh-CN"플보 /span/font#font face="Nimbus Mono L, monospace"span lang="zh-CN"오피뷰/span/fontfont face="Nimbus Mono L, monospace"span lang="zh-CN"조엘/span/font0013▼▼▼▼ font face="Nimbus Mono L, monospace"span lang="zh-CN"이날 오전/span/font(font face="Nimbus Mono L, monospace"span lang="zh-CN"현지시간/span/font) font face="Nimbus Mono L, monospace"span lang="zh-CN"카불 서부 /span/font6font face="Nimbus Mono L, monospace"span lang="zh-CN"구역에 있는 이슬람 시아파 계열의 종교문화 시설인 타비안 사회문화 센터에서 최소 /span/font3font face="Nimbus Mono L, monospace"span lang="zh-CN"차례의 연쇄 폭발이 있었다/span/font./span/p