SI BONINAY!

I.

AKO AY MAY KAIBIGAN

"BONINAY"ANG TAWAG NG KARAMIHAN

PERO"RIZZA MAY"ANG TUNAY NIYANG PANGALAN

II.

SIYA AY ISANG BATANG MUNTI

MABUBUROK ANG MGA PISNGI

MAIIKSI ANG MGA BISIG AT BINTI

III.

KAPAG NGUMINGITI O TUMATAWA NA SIYA

TIYAK AKONG MAAALIW KA

BUNGISNGIS PA LANG NIYA NAKAKAHAWA NA

IV.

KAHIT MUNTI PA LANG

MAY TAGLAY NG KABIBUHAN

SIYA AY TATLONG TAON GULANG

PARA SA INYONG KAALAMAN

V.

SIYA AY MUSMOS MAN

PERO MARAMI NA RIN NATUTUNAN

HINDI PAHUHULI SA KAKULITAN

VI.

MALIKOT DOON,MALIKOT DITO

MALIKOT KAHIT SAAN MAGTUNGO

KAYA KAPAG NATUMBA,NAGDAGASA O NABANGASAN

TIYAK PAYAGAK SA PAGIYAK ANG KINAHAHANTUNGAN

VII.

PARA SA AMIN SIYA AY ISANG MUNTING ANGHEL

NAKAKAGILIW AT NAKAKAGIGIL

KAYA SIYA AY HUWAG NA HUWAG KAKANTIIN

SAPAGKAT MALALAGOT KAYO SA AKIN