Мой Падарунак

Найпрыгажэйшая нявінніца Беларусі.
Шчыра кажучы, яна дэлікатэс.
Яна святло маіх вачэй,
І яе клічуць Валерыя Энес.

(The most beautiful maiden of Belarus.
Honestly, she's a delicacy.
She's the light of my eyes,
And her name is Valyeryya Enyes.)

Віншую цябе з Днём Святога Валянціна.
У гэты дзень я хачу дзяўчыну.
Мая чулая Валерыя,
Захапляюся тваёй прыгажосцю.

(I congratulate you on Valentine's Day.
On this day I want a girlfriend.
My sensual Valyeryya,
I admire your beauty.)

Я страціў розум праз цябе,
Падары мне пацалунак!
Калі б ты мне належала,
Гэта быў бы найлепшы падарунак.

(I'm crazy about you,
Give me a kiss!
If you would be mine,
That would be the perfect gift.)

У свеце няма нічога больш невыноснага,
Чым чаканне і бяздзейнасць.
Таму, не крыўдзіся, калі ласка,
Калі я спрабую цябе выкрадаць.

(In the world there's nothing more unbearable,
Than expectation and inaction.
Therefore, don't be offended, please,
If I try to kidnap you.)

Цудоўная баядэрка танца жывата,
Прыдатная для гарэма Асманскай Імперыі!
З палкасцю гарыць для цябе маё сэрца,
Падумай, што я султан, і станцуй, назаўжды!

(Ravishing belly dancer,
Fit for the harem of the Ottoman Empire!
My heart burns for you passionately,
Think of me as the Sultan and dance, forever!)

Распраніся, і станцуй для мяне!
Твая дзявоцкасць павінна быць маёй!
Светлы лёс заўсёды будзе тваім,
Калі ты згодна быць маёй дзяўчынай!

(Undress, and dance for me!
Your maidenhood must be mine!
A bright fate will always be yours,
If you agree to be my girl!)

Я прагну цябе здалёк з Японіі.
Глядзець, як ты танцуеш – мая асалода!
Спадзяюся, што калі буду ў Беларусі,
Я змагу абдымацца з табой, моцна.

(I lust for you from afar from Japan,
To watch you dance is my pleasure!
I hope, that when I'm in Belarus,
I can cuddle you, tightly.)

Ўсё яшчэ цябе хачу.
Ці магу пацалаваць цябе?
Кожны дзень да гэтага часу,
Пастаянна, улюбляюся ў цябе!

(I still want you.
Can I kiss you?
Every day I still,
Constantly, fall in love with you!)

Пад штандарам бел-чырвона-белым,
Век у шчасьці жыві, беларускі народ.
Будучыню Беларусі я бачу светлай.
Думаю пра гэта, плануючы мой паход.

(Under the banner of the White-Red-White,
The Belarusian people live in an age of happiness.
In the future of Belarus I see light.
I think of this, as I plan my trip.)

Куды твой шлях не павядзе,
Я пайду, і я там буду, заўсёды.
Не азірайся анідзе,
Вядома з табой я ўсюды.

(Wherever your way leads,
I'll follow, and I'll be there, always.
Do not look back anywhere,
Of course I'll be with you everywhere.)

Я закаханы ў Валерыю,
Думаць аб маіх шанцах з ёй – самота!
Таму, мая любімая прыказка па-беларуску:
«Загляне сонца i ў наша ваконца.»

(I'm in love with Valyeryya,
To think about my chances with her is despair!
Therefore, my favorite proverb in Belarusian is:
"The sun will look in our window [Do not despair when there is no hope].")