Японскі Беларусьфіль Ніколі Не Здаецца (The Japanese Belarusaphile Never Surrenders)

Пазналі, што трэба рабіць, (We've learnt what needs to be done)
Гэта лепш позна, чым ніколі. (This is better late than never)
Існаваньне нашае мы павінны захаваць! (We should secure our existence)
Замяніць мову ўласнай нацыі, (To replace the language of one's own nation)
Велізарная памылка і ганебна! (Is an enormous mistake and shameful)
Адвеку мы спалі і нас разбудзілі, (We've slept for long and we're awoken)
Будзем адраджаць нашу мову, вядома. (We will revive our language, of course)
Будзьце ж дастойнымі гэтай місіі! (Be worthy of this mission)

Беларуская мова, яна найпрыгажэйшая. (The Belarusian language, she's the most beautiful)
Гордасць народа нашага, багатая і моцная! (Pride of our people, bountiful and strong)
Калі б заўтра загінула беларуская мова, (If the Belarusian language were to die tomorrow)
То я гатовы загінуць сёння, калі гэта неабходна! (Then I'm prepared to die today, if it's necessary)

Беларусь для беларускамоўных. (Belarus is for Belarusian speakers)
На жаль, многія беларусы, (Unfortunately, many Belarusians)
Пакінулі мову іх людзей унікальных. (Have forsaken the language of their unique people)
Некаторыя нават ганарацца гэтым! (Some are even proud of this)
Наперад да перамогі, сябры мае, (Onwards to victory, my friends)
У вашых руках лёс вашай мовы! (In your hands is the fate of your language)
Змагайцеся за тое, што вашае! (Fight for what belongs to you)
Размаўляйма па-беларуску, заўсёды! (Let's always speak in Belarusian)

Беларуская мова, яна найпрыгажэйшая. (The Belarusian language, she's the most beautiful)
Гордасць народа нашага, багатая і моцная! (Pride of our people, bountiful and strong)
Калі б заўтра загінула беларуская мова, (If the Belarusian language were to die tomorrow)
То я гатовы загінуць сёння, калі гэта неабходна! (Then I'm prepared to die today, if it's necessary)

Ніколі не кінем мову і спадчыну сваю! (We will never throw away our language and heritage)
Аб'яднаймася - мы даможамся поспеху разам! (Unite - we will succeed together)
Беларуская мова залежыць ад нас саміх! (The Belarusian language depends on us)
За бясцэннасць гэтай мовы мы ўдзячны Крывічaм! (For the pricelessness of this language we're grateful to the Kryvians)

Акрамя Вялікай Вугоршчыны і Калмыкіі, (Apart from Great Hungary and Kalmykia)
Ты мая ўлюбёная эўрапейская нацыя! (You are my favorite European nation)
Беларускія дзяўчыны і мова iхняя (Belarusian girls and their language)
Найлепшыя дэлікатэсы на маю думку! (Are the greatest delights in my opinion)
Мовай гэтай краіны вельмі цікаўлюся. (The language of this country I'm very interested in)
Так у будучыні спадзяюся яе асвоіць! (So in the future I hope to master it)
Паклон табе ад сэрца, каханая Беларусь, (I bow to you from my heart, beloved Belarus)
У Японіі ты маеш захавальніка тваёй мовы! (In Japan you have a custodian of your language)